Historia och nutid

2018-02-20

Moppar Att det finns färre små motorcyklar (lättviktare) i Sverige än i många andra länder har en historisk förklaring. Lättviktare var mycket vanliga i Sverige fram till början av 1950-talet, för att få framföra dessa lättviktare krävdes det dock körkort, de måste vara registrerade, skattade och försäkrade. 1952 startade en gyllene tidsålder för mopeden i […]

MC och mopeder – olika typer av dessa fordon

2018-02-20

Svenskar är tokiga i motorcyklar vilket kan tyckas underligt med tanke på vårt klimat, till skillnad från sydligare länder går det bara att köra motorcykel under några få månader i Sverige och ibland knappt ens det. Att det bara går att köra motorcykel under sommarhalvåret har satt sina tydliga spår vad gäller vilka motorcyklar vi […]